Optymalna płodność krów należy do czynników warunkujących ekonomiczne wyniki gospodarstw hodowlanych.