W dzisiejszych czasach rzadko spotyka się zwierzęta udomowione utrzymywane w ich naturalnych warunkach środowiskowych.