Metabolizm

Stabil buffer

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła efektywnie stabilizuje pH treści żwacza dodatek aromatu kozieradki korzystnie wpływa na pobranie paszy bogaty skład tworzy aktywny układ buforowy.

STABIL Buffer to kompleksowy środek buforujący. Naturalny i bogaty skład buforu zapobiega nadmiernej produkcji kwasów w czasie fermentacji oraz powoduje podwyższenie pH płynu żwacza. Zawiera naturalny bufor z alg morskich, drożdże paszowe, kwaśny węglan sodu i związki magnezu, które tworzą aktywny układ buforowy, efektywnie stabilizujący pH treści żwacza. Dodatek aromatu kozieradki korzystnie wpływa na pobranie paszy. Posiada silniejszy i dłuższy efekt buforujący dzięki starannie dobranym proporcjom składników szybko buforujących (kwaśny węglan sodu i tlenek magnezu) oraz wolno buforujących (kwaśny węglan wapnia z alg morskich). Dodatek drożdży poprawia funkcjonowanie żwacza i jelita grubego, ogranicza liczb przypadków kwasicy, wpływa na poprawę strawności włókna, stanowi źródło białka i witamin z grupy B, które mają istotny wpływ dla zapewnienia zdrowia oraz odpowiedniego poziomu dobrostanu, rozrodu i produkcyjności bydła mlecznego.

 

Stosowanie:

100-250 g na sztukę dziennie. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kwasicy żwacza należy pamiętać o bilansowaniu dziennej dawki pokarmowej, z uwzględnieniem zawartości włókna i łatwo fermentujących węglowodanów, a także dbać o właściwą strukturę dawki pokarmowej.