Uzupełniające

SILAC New

Mikrobiologiczny premiks dodatków do zakiszania pasz.

Mikrobiologiczny dodatek do zakiszania pasz objętościowych: motylkowych, zbóż GPS, kukurydzy (całe rośliny, ziarno) oraz młóta i wysłodków buraczanych.

Preparat Silac New zawiera bakterie umożliwiające prawidłowe zakiszenie materiału zarówno przy dobrych jak i gorszych warunkach pogodowych. Zawarte w nim szczepy homofermentujące  szybko obniżają pH zakiszanego materiału i stabilizują kiszonkę już w ciągu kilku tygodni. Szczep heterofermentujący wytwarza dodatkowo kwas octowy działający negatywnie na grzyby i drożdże. W efekcie kiszonki skarmiane w okresie letnim nie zagrzewają się, bądź jest to zjawisko minimalne. Pasze przygotowane z użyciem Silac New są chętniej pobierane przez zwierzęta a straty wynikające z psucia się kiszonek minimalne. Ziarno kukurydzy zakiszone z udziałem zakiszacza może być wykorzystywane jako składnik dawki pokarmowej w żywieniu bydła, owiec, trzody chlewnej i drobiu.

Stosowanie:

Zawartość opakowania rozpuścić w 50 l czystej wody z ujęcia. Otrzymanym w ten sposób roztworem spryskiwać równomiernie materiał zakiszany w proporcji 1 l na 1 t surowca używając aplikatorów bądź spryskiwaczy ręcznych. Roztwór sporządzony z jednego opakowania wystarcza na zakiszenie 50 t surowca. Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 h. Najlepsze efekty osiąga się w ciągu 24 h od rozpuszczenia.

Opakowania: 250 g