Metabolizm

Mastistop rapid

Bolus zapobiegający rozwojowi zapalenia wymienia

Mastistop rapid jest bolusem pomagającym zmniejszyć liczbę występujących w stadzie zapaleń klinicznych wymienia. Dzięki jego zastosowaniu można obniżyć konieczność i ilość stosowanych w leczeniu mastitis antybiotyków o połowę. Dzięki specjalnie dobranym składnikom nie dochodzi do rozwoju klinicznej postaci choroby. W przypadkach, gdy kuracja antybiotykowa jest niezbędna, trwa ona krócej, a zwierzęta szybciej wracają do zdrowia. Preparat jest całkowicie naturalny, działa 4 dni i nie jest objęty okresem karencji. Dzięki temu obniża się liczba komórek somatycznych mleku i można je bezpiecznie sprzedawać.

Stosowanie:

Stosować podczas zagrożenia wystąpienia zapalenia gruczołu mlekowego, gdy wystąpią widoczne zmiany w wymieniu lub przy nagle podwyższonej zawartości komórek somatycznych.

Bolus podawać aplikatorem do żwacza.

Opakowania:

4 szt. bolusów o masie 100 g