Uzupełniające

KRYPTOCUR BOLUS

Dietetyczna mieszkanka paszowa dla krów mlecznych z nadmierną ilością kryptosporydiów w środowisku przebywania

Kryptocur jest bolusem przeznaczonym do stosowania w przypadkach nadmiernej ilości kryptosporydiów w środowisku, w którym przebywają krowy. Zawarte w nim substancje stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju pierwotniaków oraz wspomagają tworzenie odporności jelitowej. W efekcie presja pasożytów jest mniejsza, co przekłada się na zmniejszenie przypadków interwencji weterynaryjnych oraz częstotliwości występowania biegunek u cieląt.

Stosowanie:
Podać 1 bolus krowie aplikatorem (do żwacza) ok. 45 dni przed planowanym wycieleniem.

Opakowanie:
Pudełko – 10 sztuk bolusów.