Dla cieląt

KOKCYCUR BOLUS

Dietetyczna mieszkanka paszowa dla cieląt z nadmierną ilością kokcydiów w środowisku przebywania

Kokcycur jest bolusem przeznaczonym do stosowania w przypadkach nadmiernej ilości kokcydiów w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Zawarte w nim substancje stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju pierwotniaków oraz wspomagają tworzenie odporności jelitowej. W efekcie presja pasożytów jest mniejsza, co przekłada się na zmniejszenie przypadków interwencji weterynaryjnych oraz częstotliwości występowania biegunek u cieląt.

Stosowanie:
Podawać 1 bolus aplikatorem cielętom.

Opakowanie:
Pudełko – 6 sztuk bolusów.