Metabolizm

Herbatan

Preparat stymulujący produkcję mleka i poprawiający zdrowie krów.

Herbatan to nowatorski preparat łączący w sobie aktywność naturalnych ekstraktów ziołowych, kwasu jabłkowego i wybranych mikroelementów. Jego skład został opracowany przez specjalistów Over Agro na podstawie wielu doniesień naukowych i przetestowany w warunkach produkcyjnych. Krowy otrzymujące preparat zwiększyły produkcję o niemal 2 litry/szt./dzień w porównaniu z grupą kontrolną. Poprawiła się także zawartość tłuszczu w mleku, która wzrosła o 0,91 jednostki oraz białka – prawie 0,2 jednostki. Dwukrotnemu obniżeniu uległa zawartość komórek somatycznych. Herbatan wpłynął pozytywnie na zdrowie zwierząt, liczba przypadków mastitis i kwasicy spadła niemal o połowę. Poprawiły się wskaźniki rozrodcze – w grupie otrzymującej preparat było dwa razy więcej krów cielnych. Herbatan jest preparatem sypkim, który można podawać do wozu lub bezpośrednio na stół paszowy.

Stosowanie:
Krowy w laktacji: 70-100 g/szt./dz. wymieszane z zadaną na stół paszą lub 1-2,5 kg/t TMR

Opakowania:
25 kg