Rozród

Bolusy wpływające korzystnie na cykl rozrodczy bydła. Ułatwiają planowanie i zwiększają skuteczność zapłodnień.