KATEGORIE
09.02.2017 / Profilaktyka /

Biegunki u cieląt – podstawowe informacje

Biegunki u cieląt to wciąż aktualny problem.

Wychów cieląt jest bardzo istotnym elementem cyklu produkcji mleka i żywca wołowego. Wraz z intensyfikacją produkcji bydła wzrasta poziom brakowania oraz nasilają się problemy z rozrodem. Czynniki te wpływają na ograniczenie możliwości zapewnienia remontu stada z własnego materiału hodowlanego. Z tego względu każde odchowane zdrowo cielę jest dla hodowcy na wagę złota.

Zwiększona koncentracja cieląt prowadzi do nasilenia stresów będących przyczyną obniżenia odporności a tym samym wzrostu zapadalności na choroby. Wśród problemów zdrowotnych występujących w odchowie cieląt istotne miejsce zajmują biegunki u cieląt. Szacuje się, że schorzenia układu pokarmowego są przyczyną 50% upadków cieląt do 3 tygodnia życia. Dotykają one zwłaszcza cielęta do 5 dnia życia.

Gwarantem uzyskania dobrych wyników odchowu cieląt jest spełnienie wymogów dotyczących warunków utrzymania oraz odpajania cieląt.

Postępowanie niezgodne z zaleceniami doprowadza do występowania biegunek, których konsekwencją są straty ekonomiczne. Straty wynikają nie tylko z kosztów leczenia, ale również ze zwiększonej podatności zwierząt na infekcje, mniejszych przyrostów masy ciała, wydłużonego okresu odchowu, spadku mleczności oraz upadków. Najczęstszą przyczyną padnięć w przebiegu tego typu schorzeń jest utrata wody, elektrolitów, energii oraz kwasica. Zatem rozpoczynając kurację należy podawać środki uzupełniające te niedobory.

Niestety dosyć częstym schematem w procesie leczenia biegunek jest stosowanie antybiotyków będące konsekwencją założenia, że wynikają one z infekcji bakteryjnych. Warto zauważyć, że bakterie jedynie w około 20% są pierwotną przyczyną biegunek. Na pozostałe czynniki zakaźne, do których zaliczamy wirusy, pierwotniaki i grzyby, antybiotyki nie działają. Dotyczy to również czynników niezakaźnych.

Problem schorzeń układu pokarmowego dotyczy nie tylko cieląt.

Niestety, mimo iż występowanie biegunek u krów w gospodarstwach produkcyjnych przyczynia się do osłabienia zwierząt, spadku produkcji mleka lub nawet brakowania krów ze stada jest to nadal problem niedoceniany. Wśród niezakaźnych przyczyn biegunek warto zwrócić uwagę na gwałtowne zmiany paszy, niedobór włókna pokarmowego, zbyt rozdrobnioną strukturę dawki pokarmowej, obecność mykotoksyn w paszy oraz schorzenia metaboliczne (kwasica).

Biegunki są również jedną z głównych przyczyn strat ekonomicznych w chowie innych gatunków zwierząt. W produkcji trzody chlewnej pojawiają się one przede wszystkim u prosiąt. Do głównych przyczyn występowania biegunek można tu zaliczyć: zakażenia bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze, niską mleczność lochy, przekarmienie prosiąt oraz sytuacje stresowe związane z odsadzeniem.
Podsumowując należy pamiętać, że biegunka to często objaw złożonego procesu chorobowego i adekwatnie do tego należy dobrać właściwą terapię.