28.02.2018 / Profilaktyka /
Optymalna płodność należy do czynników warunkujących ekonomiczne wyniki gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą bydła. Wszelkie działania mające na celu zwiększenie współczynnika reprodukcji są niezwykle pożądane.
24.01.2018 / Profilaktyka /
Okres letni to dla Hodowców krów mlecznych najbardziej pracowity czas w ciągu roku. Wtedy przygotowywane są podstawowe pasze objętościowe w postaci kiszonek z traw, lucerny, koniczyny bądź ich mieszanek. W bieżącym roku...
09.02.2017 / Profilaktyka /
Wychów cieląt jest bardzo istotnym elementem cyklu produkcji mleka i żywca wołowego. Wraz z intensyfikacją produkcji bydła wzrasta poziom brakowania oraz nasilają się problemy z rozrodem.