09.02.2017 / Profilaktyka /
Wychów cieląt jest bardzo istotnym elementem cyklu produkcji mleka i żywca wołowego. Wraz z intensyfikacją produkcji bydła wzrasta poziom brakowania oraz nasilają się problemy z rozrodem.