Metabolizm

Apetizer dla krów

Preparat poprawiający apetyt u krów i zwiększający pobranie pasz

Apetizer to specjalna mieszanina substancji smakowo-zapachowych, dzięki której krowy mają lepszy apetyt i pobierają więcej pasz objętościowych i TMR (kompletna dawka podawana z wozu paszowego).

Dzięki zwiększeniu pobrania pasz krowy produkują więcej mleka o lepszych parametrach i są zdrowsze co przekłada się na większy zysk oraz niższe koszty związane z występowaniem chorób metabolicznych i problemów z rozrodem.

Stosowanie:

Krowy mleczne/opasy:

50-100 g/szt./dz. wymieszać z zadaną na stół paszą

1-2 kg/t TMR wymieszać w wozie paszowym

10-20 kg/t mieszanki paszowej uzupełniającej do mieszalnika

 

Opakowania:

25 kg